— Náš tím —

Jaroslav Farkaš                                                                                   Janka Farkašová
servis                                                                                                    shop